Lab Members

 

Nisha Thakur
SRF & Ph.D. Scholar
+91-9418113592
nishathakuroachghat@gmail.com

 

Kapil Dev
Project Fellow
+91-8988347297
sharmakapil2222@gmail.com

Amit Guleria
Ph.D. Scholar
Phone: +91-9418772450
amitguleria1201@gmail.com

Dev Raj
Ph.D. Scholar
8351037826
nxtgen.dev@gmail.com

 

Sanjeev kumar
Ph.D.Scholar
9817701795
sharmask93rediffmail.com
Shaminder Kumar
Ph.D Scholar
9041576414
shaminderkumar64@gmail.com